Гуманітарний факультет

Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу готує майбутніх перекладачів, а також викладає англійську, німецьку, французьку та польську мови для студентів усіх спеціальностей університету. Викладачі ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання іноземних мов, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та норми поведінки, притаманні носіям конкретної лінгвокультурної спільноти.

11

Студенти університету мають не лише змогу отримувати якісну практичну та теоретичну підготовку з дисциплін, а й оволодіти навичками ведення науково-дослідної роботи, які вони отримують, беручи участь у наукових конференціях різних рівнів та публікуючи свої наукові праці. У розпорядженні студентів бібліотечні фонди та комп’ютерний клас з виходом у мережу Інтернет.

Викладачі кафедри також готують аспірантів різних спеціальностей до складання кандидатського іспиту з іноземної мови.

Кафедра тісно поєднує процес навчання з гуманітарним вихованням студентів. Проводяться виховні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, духовно-моральне, національно-патріотичне та естетичне виховання:  бесіди, лекції, тематичні вечори, круглі столи, диспути, відвідування театру, екскурсії в музеї, галерею мистецтв, на підприємства та в організації за професійним напрямом підготовки студентів. Щороку кафедра іноземної філології та перекладу разом із бібліотекою проводить тематичні виставки в межах «Французької весни в Україні» та Шекспірівські читання.

Наукові розвідки викладачів кафедри спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, зарубіжного літературознавства, дискурсології, методики викладання іноземних мов. Їх результати знаходять своє відображення у наукових публікаціях, виступах на конференціях різних рівнів.

Щорічно кафедра організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Стрімкий розвиток міжнародних зв’язків підприємств нафтогазового та будівельного комплексів України і Полтавського регіону зокрема, потребує висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити двохсторонній усний і письмовий  переклад у різноманітних ситуаціях виробничої діяльності.

У Полтавській області посилюється розвиток нафтогазової та будівельної індустрії. Підприємства в цих галузях, які знаходяться у регіоні, відчувають постійну необхідність у забезпеченні перекладу іноземною чи державною мовами.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка має необхідний кадровий і науковий потенціал та матеріально-технічну базу для здійснення підготовки технічних перекладачів, зокрема, для нафтогазової та будівельної галузі. Програма, за якою здійснюється підготовка філологів у ПолтНТУ, більш адаптована до потреб регіону порівняно з іншими ВНЗ області, зокрема враховується розвиток нафтогазової та будівельної індустрії. Саме ця специфіка відрізняє ПолтНТУ у наданні заявленої освітньої послуги від інших ВНЗ, що вже здійснюють підготовку філологів.

Бакалавр та магістр філології беру участь у  письмовій та усній комунікації та забезпеченні інформації у різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з іноземної мови на державну і навпаки.

 

Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою

за спеціальністю:

Освітній рівень – бакалавр

Спеціальність

035 Філологія (Англійська мова. Переклад)

Спеціалізація

035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно – англійська)»

 Термін навчання – 4 роки

Освітній рівень – магістр

Спеціальність

035 Філологія (Англійська мова. Переклад)

Спеціалізація

035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно – англійська)»

 Термін навчання – 1,5 роки

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ СТУДЕНТАМ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Практика технічного перекладу в галузі інформатики
 • Практикум з іноземної мови
 • Друга іноземна мова

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

СТУДЕНТАМ-ФІЛОЛОГАМ

 • Історія літератури англомовних країн
 • Історія зарубіжної літератури (всесвітня література)
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури
 • Усний і письмовий двосторонній переклад текстів різних жанрів
 • Переклад ділового англійського мовлення
 • Компаративна лінгвістика
 • Основи підготовки гідів-перекладачів
 • Латинська мова
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до фаху (перекладознавство)
 • Практична граматика (англійська мова)
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 • Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)
 • Практика усного і письмового перекладу з англійської мови
 • Практика усного і письмового перекладу з німецької мови
 • Історія англійської мови
 • Основи наукових досліджень
 • Лінгвокраїнознавство (англійська мова)
 • Методика навчання іноземної мови для перекладачів
 • Теорія перекладу
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Третя іноземна мова (французька, польська)

Склад кафедри

13

Колос Юлія Зиновіївна

Strilets[1]

Стрілець Валентина Василівна

Balatska[1]

Балацька Олена Леонідівна

12

Кальнік Олександр Петрович

Kuznetsova[1]

Кузнєцова Юлія Ігорівна

13

Павельєва Анна Костянтинівна

Agejcheva[1]

Агейчева Анна Олександрівна

Grinchenko[1]

Грінченко Наталія Олександрівна

Bezugla

Безугла Лілія Ростиславівна

DmitrenkoOV

Дмитренко Олена Володимирівна

Astahova[1]

Астахова Світлана Анатоліївна

IngaKapustian

Капустян Інга Іванівна

Babash[1]

Бабаш Лариса Володимирівна

Moskalenko

Москаленко Марина Володимирівна

Gnatenko[1]

Гнатенко Яна Василівна

Saenko

Саєнко Лариса Вікторівна

Gunchenko[1]

Гунченко Юлія Вікторівна

13

Болотнікова Алла Петрівна

Komarova[1]

Комарова Олександра Іванівна

Кошлата

Кошлата Алла Валеріївна

Sytnyk[1]

Ситник Олександра Іванівна

Tanko[1]

Танько Наталія Григорівна

Kravchenko[1]

Кравченко Анна Сергіївна

manisa escort alsancak escort buca escort manisa escort
ucuz escort ucuz escort ucuz escort ucuz escort masaj masaj masaj masaj masaj masaj masaj ucuz escort