Гуманітарний факультет

Кафедра філософії і соціально політичних дисциплін

 

Історія кафедри розпочинається із заснування в Полтавському інституті інженерів сільськогосподарського будівництва (1930 р.) кафедри марксизму-ленінізму. У різні роки її очолювали: М.О. Логвин (1930 – 1933), Є.О. Хоменко (1933 – 1941), П.М. Єршов (1941 – 1953), В.О. Волков (1953 – 1963), А.О. Котович (1963 – 1974), М.М. Поліщук (1974 – 1976).

У 1976 році за наказом Мінвузу УРСР № 334 було організовано окрему кафедру філософії і наукового комунізму. Завідувачем кафедри став доктор історичних наук, професор Олександр Карпович Зубань. У цей період на кафедрі працювали, зокрема, кандидати історичних наук: А.О. Котович, А.Д. Забара; кандидати філософських наук: В.О. Тягло, В.Н. Хоменко, М.А. Герман, В.В. Бондаренко; старші викладачі: Г.О. Романчук, Л.Г. Дергачева та інші.

Із 1981 року кафедру очолила кандидат історичних наук, доцент Ася Демидівна Забара. У цей період центральним питанням стало забезпечення наукового росту молодих викладачів. Протягом 80-их – початку 90-их років кандидатські дисертації захистили асистенти Н.К. Кочерга, В.М. Мєшков, В.А. Сіверс, О.В. Горбань, І.О. Філіна, Н.І. Заводова, В.В. Рябокляч, Г.Є. Аляєв, І.В. Осадча.

Перебудова в державі, розпад Радянського Союзу, проголошення незалежної України поставили питання про докорінний перегляд традиційних підходів щодо читання гуманітарних дисциплін. Колективу довелось принципово змінювати напрям викладання дисциплін, відкидати ідеологізацію як основний метод спілкування зі студентською аудиторією. Відбулися якісні зміни щодо предметів, які читалися кафедрою. Викладачі опановували читання нових дисциплін. Так, викладати політологію кафедра розпочала однією з перших у державі – з 1989 року. У зв’язку з вимогами часу відбувся процес трансформації кафедри. Наказом по інституту № 20 від 22 березня 1990 року вона була перейменована на кафедру філософії і соціально-політичних дисциплін. У цей перебудовчий період у складі кафедри працювали: кандидати наук А.Д. Забара, Г.Є. Аляєв, О.В. Горбань, Н.І. Заводова, В.В. Лебединський, В.М. Мєшков, М.І. Ревуцький, В.В. Рябокляч, І.О. Філіна, В.Н. Хоменко, В.А. Сіверс; асистенти К.В. Кирилін і В.Ю. Мацера; зав. кабінету М.І. Сухоруков.

У 1998 році кафедру очолив кандидат історичних наук, доцент Геннадій Євгенович Аляєв. У цей період продовжує розширюватись коло дисциплін, які викладаються кафедрою, у тому числі за рахунок спецкурсів для спеціалістів та магістрів (логіка, філософія і методологія наукового пізнання, філософські проблеми екології тощо). Особлива увага звернена на посилення наукового потенціалу кафедри. У 2003 році Г.Є. Аляєв захистив докторську дисертацію, що поклало початок формуванню на кафедрі власної наукової школи. Викладачами кафедри було видано кілька монографій, започатковане проведення наукових семінарів та конференцій із виданням неперіодичного наукового збірника «Філософські семінари», відкрита аспірантура за спеціальністю 09.00.05 «Історія філософії». Кафедра підтримує наукові та творчі зв’язки з Українським філософським фондом, Центром гуманітарної освіти НАН України, кафедрою історії філософії філософського факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедрою філософії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, філософськими факультетами Волгоградського державного університету та Саратовського державного університету (Росія), іншими науково-освітніми установами.

Кафедра філософії і наукового комунізму утворена в 1976 р. на базі кафедри марксизму-ленінізму. Першим завідувачем був доктор історичних наук, професор Олександр Карпович Зубань. З 1981 року кафедру очолила кандидат історичних наук, доцент Ася Демидівна Забара. У 1990 році кафедра отримала теперішню назву – філософії і соціально-політичних дисциплін. Із 1998 року її очолює доктор філософських наук, професор Геннадій Євгенович Аляєв.

Склад кафедри

Alyaev[1]

Аляєв Геннадій Євгенович

Meshkov[1]

Мєшков В’ячеслав Михайлович

Strelnik[1]

Стрельник Олена Олександрівна

Chernyshov[1]

Чернишов Віктор Володимирович

ianko[1]

Янко Андрій Леонідович

Cordun[1]

Кордун Вікторія Олександрівна

Denisko[1]

Дениско Петро Васильович

manisa escort alsancak escort buca escort manisa escort
ucuz escort ucuz escort ucuz escort ucuz escort masaj masaj masaj masaj masaj masaj masaj ucuz escort