Гуманітарний факультет

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації»

22 листопада 2018 року відбулося пленарне засідання ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації». Організатором конференції була кафедра українознавства, культури та документознавства гуманітарного факультету.

Для участі в конференції подано 145 заявок із різних вищих закладів освіти і наукових установ України, з-поміж яких: Тернопільський національний економічний університет, Харківська державна академія культури, Національна металургійна академія України (м. Дніпро), Хмельницький національний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Київський національний університет культури і мистецтв, Національний авіаційний університет (м. Київ) та інші. Крім того, у конференції взяли участь керівники та фахівці-практики Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви», Державного архіву Полтавської області та Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П.Котляревського.

Відкрила пленарне засідання заступник декана гуманітарного факультету з наукової та міжнародної діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Кошлата А.В.

Також привітав присутніх заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, президент Української технологічної академії, академік інженерних наук України Половніков І.І.

00.Половніков Ігор Іванович

Зі вступним словом звернулася голова секції документознавства, к.філол.н., доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Гаращенко Л.Б. У своєму виступі вона підкреслила, що сьогодні процес інформатизації суспільства набув глобального характеру і є новим етапом розвитку людства.

01.IMG_9594

Першу доповідь, присвячену питанням підготовки фахівців-документознавців для сфери публічного управління, презентував д. н. із держ. управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії Писаренко В.П.

02.Писаренко

Анісімова О.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м.Вінниця), окреслила переваги ведення електронної комерції через Інтернет.

03.Анісімова

Проблемі комплексного, систематичного й максимально об’єктивного вивчення архівних джерел, особливостям текстологічної роботи, які створюють підґрунтя для виваженого оцінювання внеску педагога-письменника А.С. Макаренка у світову культуру, присвячено виступ Ткаченка А.В., д.пед.н., доцента, завідувача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

04.Ткаченко

Лукаш Г.П., д.ф.н., проф., професор кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м.Вінниця), у своїй доповіді окреслила специфіку вираження часу і простору в документному тексті. Доповідачка наголосила, що увага до мовних параметрів інформації особливо актуалізувалася в умовах глобальних світових змін, які сприяли зростанню сфер функціонування мови, розширили коло мовних явищ і потребують спеціального лінгвістичного вивчення.

05.Лукаш

Розкриттю сутності так званої «доктрини Герасимова», що розглядається як форма нового бачення воєнно-політичним керівництвом РФ феномена гібридної війни в реаліях ХХI століття, присвячено виступ Гули Р.В., д.і.н., доцента, професора кафедри філософії Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

06.Гула 

У доповіді Грінберг Л.Ф., к.і.н., доцента, доцента кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв, було проаналізовано національне законодавство України у сфері регулювання правовідносин з приводу інформації з обмеженим доступом.

07.Грінберг

З особливостями використання інформаційних систем електронного обліку музейних предметів на прикладі ДІКЗ «Поле Полтавської битви» ознайомили присутніх старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» Яременко С.В. та екскурсовод музею, одна з перших випускниць кафедри українознавства, культури та документознавства, Затуливітер Є.М.

08.Яременко

Розгляду складного питання про поняття «гіпертекст» та характеристиці його особливостей як нової форми представлення інформації присвячено виступ Чередник Л. А., к.ф.н., доцента, доцента кафедри українознавства, культури та документознавства Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Зацікавленість викликала доповідь магістрантки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Кібенко К.В., яка була присвячена семантиці та структурі урбанонімів м.Полтави з номеном «жінка».

09.Кібенко

На завершення пленарного засідання ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації» учасники дискусії підбили підсумки й ухвалили рекомендації.

10.IMG_9791

За матеріалами кафедри українознавства,

культури та документознавства

free porn video free porn watch erotic stories free sex watch
evde masaj mutlu son masaj istanbul masaj masaj porno hikaye ensest hikaye
manisa escort alsancak escort buca escort manisa escort
ucuz escort ucuz escort ucuz escort ucuz escort masaj masaj masaj masaj masaj masaj masaj ucuz escort