Гуманітарний факультет

Філії кафедри УКД як база теоретичної і практичної підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра українознавства, культури та документознавства ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка має тісну співпрацю з Державним архівом Полтавської області, що здійснюється на підставі укладеної між ДАПО та ПолтНТУ угоди. Зокрема, угода передбачає створення на базі державної архівної установи філії кафедри.

Фото 1

На базі архіву проводяться лекційні, лабораторні та семінарські заняття, а також здійснюється практична підготовка майбутніх фахівців-документознавців.

Так, 30 жовтня 2017 року в Державному архіві Полтавської області було проведене лабораторне заняття у групі 401-ГД із дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» (викладач – к.філол.н., доц..Чередник Л.А.), яке провела директор установи Гудим В.В. У процесі роботи студенти ознайомилися з особливостями створення архівного фонду, методиками визначення категорійності фондів і масивів, застосування інформаційних технологій у процесі обробки документів та перспективними тенденціями розвитку документно-інформаційних служб архівних установ в умовах інформатизації суспільства.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

31 жовтня 2017 року в приміщенні ДАПО було презентовано документальну виставку «Архіви і суспільство» (до 100-річчя створення системи архівних установ України), на яку були запрошені й студенти-документознавці групи 101-пГД гуманітарного факультету.

фото 4

Метою заходу було ознайомити громадськість міста й учнівську та студентську молодь із історією та розвитком архівної справи в Україні і, зокрема, й на Полтавщині та з основними напрямами роботи Державного архіву Полтавської області. Виставка наочно продемонструвала студентам реалізацію архівом однієї з найбільш значущих його соціальних функцій – комеморативної, що спрямована на формування національної історичної пам’яті українського суспільства.

фото 5

Після знайомства з виставкою для майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи відбулася лекція-екскурсія в межах вивчення курсу «Архівознавство», на якій співробітники архіву розповіли про історію ДАПО та про документи, які зберігаються в архіві. Також майбутні документознавці отримали інформацію про структуру, виробничі підрозділи цієї установи та провідні архівні технології.

фото 6

Надзвичайно цікавим було знайомство з архівосховищем та особливостями його функціонування. Неабиякий інтерес у студентів викликала інформація про умови зберігання архівних документів, що забезпечують їх належну збереженість, та труднощі, що виникають у працівників ДАПО на сучасному етапі.

фото 7

Доценти кафедри українознавства, культури

та документознавства Мізіна О.І. та Чередник Л.А.